Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Δήμος Ξάνθης: Νέα καταληκτική ημερομηνία Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Κατόπιν της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την εφαρμογή
του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» η νέα
καταληκτική ημερομηνία για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή
τεχνικής έκθεσης είναι η 26 η Απριλίου 2024 και για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του
ιδιοκτήτη η 26 η Μαΐου 2024.
Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που
αναφέρονται στην ΚΥΑ.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας

Ιωάννης Γ. Τσάπαλης

Σχετικά Άρθρα