Κοινωνία Τελευταία Νέα

Νοσοκομείο Ξάνθης: Έναρξη λειτουργίας ομάδων συζήτησης και θεραπείας με στόχο την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών θεμάτων

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση και ανακοινώνει ότι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ξάνθης σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου, υπηρεσίες αρμοδιότητάς μας, θέτουν την έναρξη λειτουργίας ομάδων συζήτησης και ομαδικής θεραπείας, με στόχο την υποστήριξη και την αντιμετώπιση διαφόρων ψυχοκοινωνικών θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα κάτωθι αναφέρονται οι ομάδες, οι οποίες θα λειτουργήσουν άμεσα:

• Γυναίκα και Ψυχική Υγεία

• Πένθος και Υποστήριξη Γονέων με απώλεια τέκνου (Ανοιχτή ομάδα – ενεργές αιτήσεις για συμμετοχή)

• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ατόμων με ογκολογικά νοσήματα (Ανοιχτή ομάδα – ενεργές αιτήσεις για συμμετοχή)

Για κάθε αίτηση συμμετοχής ακολουθεί ατομική συνάντηση και εκτίμηση και εν συνεχεία δίνονται ειδικές οδηγίες για την παρακολούθηση της ομαδικής θεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2541355300 και 2541355301.

Η Διοικητής του Νοσοκομείου

Ροφαέλα Ελένη

Σχετικά Άρθρα