Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Οι ημερομηνίες συνεδριάσεως των Δημοτικών Συμβουλίων της Ξάνθης

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Ευστράτιου Κοντού, ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις Τακτικές και Ειδικές Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2024.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου, με όραμα και μεθοδικότητα, εστιάζοντας στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, προς όφελος των πολιτών.

Μέσω του προγραμματισμού, οι υπόχρεοι στις συνεδριάσεις, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, πληροφορούνται έγκαιρα τις ημερομηνίες και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και παραγωγική συμμετοχή τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Δρεμσίζης, λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου και την έγκαιρη ενημέρωση των μελών, όρισε τις Τακτικές Συνεδριάσεις για κάθε μήνα. Επιπλέον, όρισε τις ημερομηνίες για τις Ειδικές Συνεδριάσεις Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ο κ. Κοντός, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, όρισε τις ημερομηνίες για τις Συνεδριάσεις της για κάθε μήνα του 2024.

Ο Προγραμματισμός έχει ως εξής:

α/αΗμερομηνία τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής ΕπιτροπήςΗμερομηνία τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού ΣυμβουλίουΗμερομηνία ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας
 22-2-2024
 29-2-202429-2-2024
 14-3-2024
 28-3-202428-3-2024
 11-4-202418-4-2024
 25-4-202425-4-2024
 16-5-2024
 30-05-202430-5-202420-6-2024
 13-6-2024
 27-6-202427-6-2024
 11-7-202425-7-2024 
 25-7-2024
 8-8-202422-8-2024
 27-8-202427-8-2024
 12-9-2024
 26-9-202426-9-2024
 17-10-202424-10-2024
 31-10-202431-10-2024
 14-11-2024
 28-11-202428-11-2024
 12-12-202412-12-2024
 19-12-202419-12-2024

Σχετικά Άρθρα