Κύριο Θέμα

Δήμος Ξάνθης: Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στις 22/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων    Ξάνθη 16-2-2024

Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου              Αριθ.Πρωτ:4684

Τηλ: 2541024432

Email: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

  1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  3. Τους αξιότιμους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας τής δημοτικής αρχής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Σ. Δρεμσίζης

Σχετικά Άρθρα