Γενική

28ης Οκτωβρίου: Απαγόρευση κυκλοφορίας για 2 Κυριακές λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης αποφασίζει:


Άρθρο 1 ο

 1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των οχημάτων λόγω εργασιών της
  ΔΕΔΔΗΕ, για το έργο «Αντικατάσταση γυμνών αγωγών με συνεστραμμένα επί της οδού
  28ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο “Δίκτυα περιοχής Κομοτηνής και
  Ξάνθης” (ΔΔ214/ΣΕΕ 1223/2122110)».
 2. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις ως εξής:
  α) Την 18/02/2024 ημέρα Κυριακή, από την 08:00 ώρα έως την 14:00 στο τμήμα της 28ης
  Οκτωβρίου από την οδό Τζαβέλα έως την οδό Αβέρωφ.
  β) Την 25/02/2024 ημέρα Κυριακή, από την 08:00 ώρα έως την 14:00 στο τμήμα της 28ης
  Οκτωβρίου από την οδό Αβέρωφ έως την οδό Ρήγα Φερραίου (3ο Δημοτικό Σχολείο).
 3. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός
  της αναφερόμενης οδού για λόγους ασφαλείας και η κίνηση όλων των οχημάτων θα
  πραγματοποιείται από παράπλευρες οδούς και σύμφωνα με τη σχετική σήμανση.

Σελίδα 2 από σελ. 2

 1. Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για
  την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου
  ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
 2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις
  εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες
  και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις
  του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
  905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων
  ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και των πεζών.
 3. Με το πέρας των εργασιών η κάθε οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες
  ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.
  Άρθρο 2 ο

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που
αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ.
προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.
β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης,
το οποίο δύνανται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης
και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία
σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.
δ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικών
άρθρων του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος ΡΙΖΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχετικά Άρθρα