Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Εισαγωγή μαθητών στο Εκκλησιαστικό Σχολείο Ξάνθης

«Ενημέρωση για την έναρξη της διαδικασίας για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα εκκλησιαστικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2024-2025»
Σας ενημερώνουμε ότι: η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και θα διενεργηθεί το Σάββατο 18
Μαΐου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2024. Οπότε και με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία (3) γνωστικά αντικείμενα: γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης
εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Σχολεία καθώς και ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις και τα θέματα στα οποία εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι/ες για το έτος 2023 στο μάθημα των Θρησκευτικών, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Επίσης πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Ξάνθης.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα