Ροδόπη Τελευταία Νέα

Μητρόπολη Μαρωνείας: Επετειακή Εκδήλωση Εορτής Τριών Ιεραρχών

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Τὴν Δευτέρα, 29 η Ἰανουαρίου 2024, καὶ ὥρα 18:00, ἡ Ἱερά Μητρόπολη, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Περιφερειακή Διεύθυνση Ἐκπαιδεύσεως Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προστατῶν καὶ ἐφόρων τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἡμῶν, διοργανώνει ἐπετειακή ἐκδήλωση στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς, στὴν ὁποία θὰ ὁμιλήσει ὁ συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός κ. Κωνσταντῖνος Τρυπίδης, μέ θέμα: «Παιδεία καὶ Ἀγωγή τῶν νέων κατά τοὺς Τρεῖς
Ἱεράρχες».
Στὴν ἐκδήλωση ἡ Ἱερά Μητρόπολη θὰ τιμήσει γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν ἐκπαίδευση :
α. τὸν συνταξιοῦχο Ἐκπαιδευτικό Α΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ροδόπης κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου,
β. τὴν συνταξιοῦχο Ἐκπαιδευτικό Α΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ροδόπης κα. Χρυσούλα Κατρανίτσα,
γ. τὸν συνταξιοῦχο Ἐκπαιδευτικό Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως κ. Εὐστράτιο Λαμπρινίδη, καὶ
δ. τὴν συνταξιοῦχο Ἐκπαιδευτικό Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ροδόπης κα. Ἄννα Λαδοπούλου.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη καλεῖ τὸ Πλήρωμά της νὰ συμμετάσχει στὴν Ἐκδήλωση τιμῆς Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι συνέδεσαν τὴν Ἑλληνική Φιλοσοφία καὶ τὰ Ἑλληνικά Γράμματα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Θεολογία.

Σχετικά Άρθρα