Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη
και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1 Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 2, 3, 4 και 5 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου
οικισμού Γκιώνας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
2 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του υπό Ανέγερση Δυορόφου Κεραμοσκεπούς
Κτιρίου με Υπόγειο (Ισόγειο Κατάστημα και Όροφος Κατοικία) με την Δημοτική Οδό προς
τον Οικισμό Σήμαντρα στην Αγροτική Περιοχή Σημάντρων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής:
Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου
Αβδήρων)
3 Παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου» Ανάκληση των με αριθ. 210/2018 και 272/2018 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος
του Δήμου)
4 Εξέταση της με αριθ. Πρωτ. 16192/28-11-2023 αίτησης του Καραφύλλη Κωνσταντίνου
του Χρήστου για επαναπροσδιορισμό οφειλής-διαγραφή προσαυξήσεων από την με αριθ.
287/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος,
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
5 Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων
(εισηγητής: Δήμαρχος)
6 Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αβδήρων (εισηγητής:
Δήμαρχος)
7 Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
8 Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Αβδήρων και καθορισμός ανώτατου

επιτρεπτού χρηματικού μηνιαίου ορίου κλήσεων (εισηγητής: Δήμαρχος)
9 Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
10 Παραχώρηση χρήσης της οδού Αγίου Αθανασίου στη Γενισέα στο Αστυνομικό Τμήμα
Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
11 Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Συδινής «Η
ΘΡΑΚΗ» για παραχώρηση μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Συδινής
(εισηγητής: Δήμαρχος)
12 Εξέταση αιτημάτων στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων
(εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
13 Συγκρότηση επιτροπής για την εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 4
του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 (εισηγητής: Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος,
Αντιδήμαρχος)
13 Ορισμός εκπροσώπων τακτικών και αναπληρωτών για την Συγκρότηση Επιτροπής για
τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2025 (εισηγητής:
Δήμαρχος)
15 Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη Συγκρότηση Γνωμοδοτικής
Επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος
2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
16 Ορισμός εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωτών) του Δήμου για τη Συγκρότηση
Επιτροπής του άρθρου 35 (ΦΕΚ 444Β΄/26.04.1999) Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη
και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής) (εισηγητής: Δήμαρχος)
17 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
18 Ορισμός χρηστών του Δήμου Αβδήρων στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής και
αυτοματοποίησης της Τράπεζα Πειραιώς WINBANK (εισηγητής: Δήμαρχος)
19 Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών για το έτος 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
20 Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος
του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος, Κεμανετζής
Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής
& Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Νικόλαος Μαυρίδης

Σχετικά Άρθρα