Κοινωνία Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ξάνθης

Νέοι Αντιδήμαρχοι Ξάνθης – Αναλυτικά στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμαρχος αποφασίζει τον ορισμό ως Αντιδημάρχων του Δήμου Ξάνθης, για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 04-01-2024 έως και τις 03-01-2025, για τους παρακάτω τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, των εξής:

 1. Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,
 2. Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνο του Αλέξανδρου, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (Κοινωνική Πρόνοια, Βοήθεια στο Σπίτι, Υγεία, Απασχόληση, Ισότητα Φύλων), καθώς και των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Ξάνθης (πρώην νπδδ),
 3. Παπαδόπουλο Κυριάκο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης,
 4. Ηλιάδη Θωμά του Βλαδίμηρου, ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας (Συντηρήσεων Υποδομών, Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Παιδικών Χαρών, Πρασίνου και Κοιμητηρίων),
 5. Χατζηαντωνίου Αθανάσιο του Βασιλείου, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αδέσποτων Ζώων και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,
 6. Ταρενίδη Αναστάσιο του Παναγιώτη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού,
 7. Γιάνναρου Ελένη του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Παιδείας (Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, Γρ. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – πρώην νπδδ)
 8. Τσέπελη Μιχαήλ του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού (πρώην νπδδ),
 9. Τσορμπατζίδη Μάριο του Βασιλείου, ως Αντιδήμαρχο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη και υπεύθυνο λειτουργίας του Δασικού Χωριού «Ερύμανθος»
 10. Τσάπαλη Ιωάννη του Γεωργίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του: 

 1. Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος
 2. Αντιδημάρχου Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν.
 3. Αντιδημάρχου Παπαδόπουλου Κυριάκου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ηλιάδης Θωμάς.
 4. Αντιδημάρχου Ηλιάδη Θωμά, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Κυριάκος
 5. Αντιδημάρχου Ταρενίδη Αναστάσιου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χατζηαντωνίου Αθανάσιος
 6. Αντιδημάρχου Χατζηαντωνίου Αθανάσιου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ταρενίδης Αναστάσιος.
 7. Αντιδημάρχου Γιάνναρου Ελένης, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσέπελης Μιχαήλ.
 8. Αντιδημάρχου Τσέπελη Μιχαήλ, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Αντιδήμαρχος Γιάνναρου Ελένη
 9. Αντιδημάρχου Τσορμπατζίδη Μάριου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσάπαλης Ιωάννης.
 10. Αντιδημάρχου Τσάπαλη Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσορμπατζίδης Μάριος

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου.

Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

Σχετικά Άρθρα