Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Τοπείρου

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 η διαδικασία εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου όπως επίσης και η εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής.
Όπως προέκυψε από την ψηφοφορία, στο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου εκλέγονται:
Πρόεδρος: Γιοβαννόπουλος Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Σαλή Ογλού Τζεμ
Γραμματέας: Αγγελάκης Πασχάλης
Ο Δήμαρχος Τοπείρου είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ενώ ύστερα από ψηφοφορία,
αναδείχθηκαν Τακτικά Μέλη οι:
Δραμπίδης Ρήγας
Κουστομιχάλης Χαράλαμπος
Λεπτοκαρίδης Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος Δημήτριος (Μπούλης)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα