Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Η Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Ξάνθης για τα Χριστούγεννα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 250η
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023
Προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό της καθ ἡμᾶς Ιεράς Μητροπόλεως
Αδελφοί Χριστούγεννα σήμερα,
Εκστατικοί και απορημένοι στεκόμαστε και πάλι μπροστά στο μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Ο Μονογενής Υιός του Θεού, το Δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος λαμβάνει την ανθρώπινη φύση από τα πανάχραντα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Ο απρόσιτος με την Ενανθρώπησή Του γίνεται προσιτός. Ο άπειρος σμικρύνεται και γίνεται χωρητός. Ο αόρατος αποκαλύπτεται και γίνεται ορατός. Ο Λόγος, «ο ων εις τον κόλπον του Πατρός», σαρκώνεται.
Ενώνεται με την φύση μας την ανθρώπινη. Γίνεται τέλειος άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι τέλειος Θεός.
Έρχεται ο Πλάστης για να θεραπεύει το πλάσμα Του. Έρχεται ο Λυτρωτής για να του προσφέρει λύτρωση.
Έρχεται ο Ελευθερωτής να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου.
«Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν» εξαγγέλει 800 χρόνια πριν ο Προφήτης Ησαΐας.
Παιδίον νέον, το οποίον κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή αεί γεννάται, στην γαστέρα της Μητέρας Εκκλησίας αλλά και στα σπλάχνα και στις καρδιές εκείνων που Τον αγαπούν και Τον ακολουθούν.
Έγινε παιδίον για να κάνει τον άνθρωπο παιδί του Θεού, για να μας διδάξει ότι τα παιδιά είναι δώρο και ευλογία του Θεού. Αδελφοί, στολίσαμε τους δρόμους, τις πλατείες, τα καταστήματα, τα σπίτια μας, στολίσαμε Χριστουγεννιάτικα δένδρα, ανταλάξαμε δώρα, ευχές, προγραμματίσαμε με φίλους, συγγενείς που θα
διασκεδάσουμε.
Όλα αυτά είναι καλά, αλλάζουν την καθημερινότητα της ζωής και τα έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι, αλλά αυτά δεν είναι τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός κατέβηκε στη γη για να υψωθούμε εμείς στον ουρανό. Να
δεχθούμε τα δώρα που Εκείνος φέρνει με τον ερχομό Του. Την αγάπη για τον συνάνθρωπο όποιος και αν είναι αυτός, την ειρήνη, την δικαιοσύνη.
Δυστυχώς εμείς λατρέψαμε κάθε τι το επίγειο και απορίψαμε την μετά του Θεού σχέση και κοινωνία.
Σβήσαμε αξίες, ιερές παραδόσεις, τρόπο ζωής και υποδουλωθήκαμε στην ύλη, αλλά και σε ξενόφερτες ιδέες που δεν έχουν καμμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, την παράδοσή μας, για να μη θεωρηθούμε
οπισθοδρομικοί.
Η κατάπτωση του κόσμου φανερώνει όχι μόνον την ανάγκη, αλλά και την δυνατότητά του να σωθεί. Και σώζεται πραγματικά στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή των πιστών. Όχι με κοσμική επιβολή, με εντυπωσιακή προβολή και τυμπανοκρουσίες. Απλά και αθόρυβα. Έτσι όπως ήλθε ο Λυτρωτής. Η ζωή Του ξεκίνησε μέσα στο σπήλαιο, και η
βασιλεία Του δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά, δυναστικά, δικτατορικά. Έρχεται διαρκώς και επεκτείνεται παντού με την αθόρυβη διεργασία της ζύμης.
Το φάρμακο γι’αυτήν την κρίση, που την ονομάζουμε οικονομική, αλλά είναι πνευματική, είναι η επιστροφή μας, στον σαρκωθέντα Κύριο Ιησού Χριστό, που σαν σήμερα ένωσε τα επίγεια με τα επουράνια, τον
άνθρωπο με τον Θεό. Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ κατά τήν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ στή Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων.

Σχετικά Άρθρα