Κοινωνία Τελευταία Νέα

Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών Εσωτερικής παθολογίας στο Νοσοκομείο Ξάνθης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 15/12/2023  έως 10/01/2024

Προκήρυξη 246 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για τα νοσοκομεία και τα ΚΥ της χώρας, και πιο συγκεκριμενα 47 για τα Νοσοκομεία και ΚΥ της 4ης ΥΠΕ (4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης).

3 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Εσωτερικής παθολογίας προκηρύσσονται για το Νοσοκομείο της Ξάνθης και σύμφωνα με Προκήρυξη της 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι και την 8/12/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά βαθμό και ειδικότητα όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.

Σχετικά Άρθρα