Κύριο Θέμα Οικολογία Τελευταία Νέα

Ο Στέλιος Μωραϊτης για το …”ΤΑΙΠΕΔ”…

Ταμείο Αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου… (Γνωστό ως Υπερταμείο)…. Το οποία δεν ανήκει στο Δημόσιο???,η στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα????, όπως αυτός…… ορίζεται σύμφωνα με τον Ν 4389/2016 ΦΕΚ 94 Α.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο (Ν3986/2011)…. Το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του, που του έχει ανατεθεί, ΣΥΜΦΩΝΑ,….με τις ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ???, (Μνημόνια) .. της χώρας…. και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής…

Μετά το 3 μνημόνιο που ψηφίστηκε από 222 Β(ο)λευτές……, πολλών…..κομμάτων στην Βουλή…..

Η δημόσια περιουσία και τα δημόσια έσοδα, Δυστυχώς ελέγχονται απόλυτα από την Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ΑΑΔΕ… Δηλαδή από τους Δανειστές….

Σχετικά Άρθρα