Κόμματα Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Ερώτηση Ζεϊμπέκ για τις μεταγραφές στην ειδική κατηγορία των  φοιτητών της μειονότητας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  «Δικαίωμα μετεγγραφών αδελφών φοιτητών  για την ειδική κατηγορία των  φοιτητών της μειονότητας»

Με τον ν. 4332/2015 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την δυνατότητα μετεγγραφών στους αδελφούς φοιτητών, αναλογιζόμενη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την αδυναμία των ελληνικών οικογενειών να συντηρούν φοιτητές- αδελφούς, οι οποίοι φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις.

Με το άρθρο 78 του ν. 4692/2020 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέφερε τροποποιήσεις στις μετεγγραφές των ειδικών κατηγοριών αποκλείοντας την ειδική κατηγορία των φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν στα πανεπιστήμια καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων από το άρθρο 76 του ως άνω νόμου.  Συγκεκριμένα, τους στέρησε το δικαίωμα να αιτηθούν μετεγγραφή ως αδελφοί φοιτητών, επιτρέποντας μόνο την μετεγγραφή τους για οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Το δικαίωμα μετεγγραφών φοιτητών παρέχεται προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα των σπουδών των μελών των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών. Το δικαίωμα δε μετεγγραφών των αδελφών φοιτητών δόθηκε, επίσης, ως διευκόλυνση, ώστε οι οικογένειες να μην αναγκάζονται να συντηρούν διαφορετικά νοικοκυριά σε διαφορετικές πόλεις φοίτησης των παιδιών τους. Συνεπώς, είναι αδικαιολόγητη η εξαίρεση από το δικαίωμα αυτό των ειδικών κατηγοριών μετεγγραφών και δη των αδελφών- φοιτητών της μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια.

Επειδή, το δικαίωμα μετεγγραφής με την κατηγορία των αδελφών φοιτητών θα έπρεπε να δίδεται και στις ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών.

Επειδή, δεν υφίσταται κανένας προφανής λόγος, ώστε να εξαιρούνται οι φοιτητές της μειονότητας των μετεγγραφών αδελφών φοιτητών.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο εξαιρείται η συγκεκριμένη ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης  του δικαιώματος μετεγγραφών με την κατηγορία των αδελφών φοιτητών;

2. Προτίθεται να δώσει την δυνατότητα και σε αυτήν την ειδική κατηγορία μετεγγραφών να κάνουν αίτηση και με την κατηγορία αδελφών φοιτητών με βάσει την νέα εγκύκλιο μετεγγραφών, της οποίας η έκδοση αναμένεται;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Τζούφη Μερόπη

Σχετικά Άρθρα