Μειονότητα Τελευταία Νέα

Μουσταφά Μουσταφά: Την νέα πενταετία προχωράμε με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΑΜΘ

Σύμφωνα με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο κ. Μουσταφά Μουσταφά εντός των επόμενων μηνών έχουν προγραμματιστεί και ξεκινάνε έξι νέα επιδοτούμενα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των €950 εκατ. για την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, για έρευνα και καινοτομία, για την στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και του κλάδου αποθήκευσης ενέργειας.

Βάσει του προγραμματισμού προσκλήσεων προς επιχειρήσεις και φορείς από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα”, οι δράσεις αυτές θα απευθύνονται και σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Τα νέα προγράμματα θα προσελκύσουν, σύμφωνα με τον κ. Μουσταφά, σημαντικό ενδιαφέρον από τους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς θα είναι οι πρώτες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 που ενισχύουν την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ανάλυση των νέων δράσεων ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Συνολικός προϋπολογισμός: €200 εκατ.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επενδυτές οι οποίοι επιδιώκουν επιδότηση για την ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης.  

Συνολικός προϋπολογισμός: €150 εκατ.

Ανάπτυξη Καινοτομιών στον Τομέα Μπαταριών Λιθίου για τον Κλάδο Αποθήκευσης Ενέργειας

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου αποθήκευσης ενέργειας.

Συνολικός προϋπολογισμός: €49,9 εκατ.

Ερευνώ – Καινοτομώ

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς.

Συνολικός προϋπολογισμός: €300 εκατ.

Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ που ανήκουν στον τομέα αυτό καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων.

Συνολικός προϋπολογισμός: €100 εκατ.

Εξοικονομώ – Επιχειρώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος η επιδότηση ανέρχεται:

Για τους κλάδους εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως €100 χιλ.

Για τον κλάδο του τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €50 χιλ. έως και €500 χιλ.

Η δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό κλίνες.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €200 εκατ. Αναμένεται σύντομα η έναρξη της δράσης.

Σχετικά Άρθρα