Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Η κυβέρνηση έδωσε λύση στο πρόβλημα του Mειονοτικού Σχολείου Ξάνθης

Άμεση λύση έδωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και έδωσε λύση στο πρόβλημα του μειονοτικού Γυμνασίου λυκείου Ξάνθης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης ανακοινώνει ότι κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και την εκ μέρους τους ανάληψη της ευθύνης για οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόβλημα ή ατύχημα προκύψει λόγω σύμπτυξης τμημάτων και επομένως μη αναζήτηση ευθύνης από τη ΔΔΕ, και επειδή θεωρήθηκε από μερίδα των γονέων ότι υπήρξε αιφνιδιασμός εκ μέρους της Διεύθυνσης του σχολείου, αποφάσισε την κατ ́εξαίρεση και μόνο για την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτουργία του σχολείου σε πρωινή βάρδια.

Οι υπόγειες και ημιυπόγειες αίθουσες θα διαμορφωθούν κατάλληλα σε εργαστήρια και βοηθητικούς χώρους.

Η Σχολική Εφορεία έχει ακεραία την ευθύνη και υποχρέωση για την άμεση έκδοση άδειας λειτουργίας, αφού προηγουμένως συμμορφωθεί και υλοποιήσει τα όσα περιλαμβάνονται στο σχετικό πρακτικό καταλληλόλητας καθώς και την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων στη Διαχειριστική Επιτροπή Βακουφικής Περιουσίας πόλης Ξάνθης σύμφωνα με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα