Κοινωνία Τελευταία Νέα

Μεγάλη επιτυχία για το δικηγορικό γραφείο του Γιάννη Μπάρκα η σημερινή απόφαση για τις εκλογές στα Άβδηρα

Στα τέλη Ιουλίου ο φίλος Σάκης Κριτσίνης ανέθεσε στο δικηγορικό μου γραφείο σε συνεργασία με τον συνάδελφό μου δικηγόρο Ξάνθης κο. Απόστολο Καρανάσιο την εργασία προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας του συνδυασμού του για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, ασκώντας ο ίδιος το θεμελιώδες δικαίωμά του τού εκλέγεσθαι, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του ισχύοντος συντάγματος στην κορυφαία εκδήλωση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας.

Με την ολοκλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας ο συνδυασμός του ανακηρύχθηκε επιτυχώς από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης, όπως ο νόμος ορίζει.

Ωστόσο, η συνεργασία μας για την εκλογική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε με την ανακήρυξη του συνδυασμού του. Συνεχίστηκε, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την αίτηση ουσιαστικά ανάκλησης της υποψηφιότητάς του, όπως αυτή ζητήθηκε από τον συνυποψήφιό του και νυν Δήμαρχο κ. Τσιτιρίδη, ισχυριζόμενος ότι υπήρχε κώλυμα εκλογιμότητάς του και ως εκ τούτου θα έπρεπε να εκπέσει του συνταγματικού του δικαιώματος, δηλαδή να είναι συνυποψήφιος του στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αβδήρων.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης με την υπ’ αριθμ. 19/2023 απόφασή του εξετάζοντας την αίτησή του κ. Τσιτιρίδη αξιολογώντας τους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς του έκρινε τούτη ως νομικά απαράδεκτη. 

Ασφαλώς, καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει έννομη προστασία από τα Δικαστήρια, όπως έπραξε ο κ. Τσιτιρίδης με την υποβολή της αίτησής του, ζητώντας ουσιαστικά να περισταλεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι του Σάκη Κριτσίνη. Εντούτοις, επειδή ακριβώς πρόκειται για θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα, ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός στις προϋποθέσεις περιστολής αυτού του δικαιώματος, ορίζοντας περιοριστικά και συγκεκριμένα τόσο τα κωλύματα εκλογιμότητας όσο και την ακολουθούμενη διαδικασία, ενώ είναι ανεπίτρεπτη κάθε διασταλτική ερμηνεία.

Εν προκειμένω, λοιπόν με την απόρριψη της αίτησης αυτής οΣάκης Κριτσίνης θα κριθεί πλέον ΜΟΝΟΝ από τους πολίτες του Δήμου Αβδήρων για την πολιτική του πρόταση, τις ιδέες του, το πρόγραμμά του, αυστηρά προσηλωμένος στα ζητήματα του Δήμου, όπως  σ’ αυτό το πλαίσιο αναμένεται να οριοθετείται η εκλογική διαδικασία, όπου η αντιπαράθεση θα είναι μόνον πολιτική, αποκλειομένης κάθε απόπειρας εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης για την ικανοποίηση της όποιας πολιτικής σκοπιμότητας.

Μετά τιμής, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα