fbpx
Κύριο ΘέμαΠαραπολιτικάΤελευταία Νέα

ΕΚΤΑΚΤΟ: Καταργούνται όλα τα ΝΠΔΔ των δήμων – Σαρωτικές αλλαγές με νέο νόμο – Αυξάνονται οι αντιδήμαρχοι

Σημαντικότατες αλλαγές στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και της πολιτικής διοίκησης των Δήμων ,επιφέρει ο νέος νόμος που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά για διβαούλευση την Πέμπτη, από το υπουργείο Εσωτερικών.
«Παραμονή» των αυτοδιοικητικών εκλογών και λίγες μέρες μετά τη μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία , όπου παραμένουν ακόμη πλημμυρισμένες περιοχές της , η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών , επέλεξε με « διαβούλευση» fast track να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση , « σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και της οργάνωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β΄ βαθμού προς διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας τους, με όρους διαφάνειας, δημόσιας λογοδοσίας και επιβράβευσης των Ο.Τ.Α. που επιτυγχάνουν τις βέλτιστες επιδόσεις».
Επίσης:
« α) η προσαρμογή του συστήματος διακυβέρνησης των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού στον ν. 4804/2021 (Α’ 90),
β) η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και των σχολικών επιτροπών στους δήμους και
γ) η θέσπιση δεικτών για την παρακολούθηση των επιδόσεων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας».

Οι αλλαγές
– Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
-Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου και καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου
– Από την 30η.6.2024 τα ν.π.δ.δ. «Σχολικές Επιτροπές» παύουν να λειτουργούν αυτοδικαίως και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον οικείο δήμο.
– Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων κατά έναν
-Από την 1η.1.2024, η ευθύνη καθαριότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, καθώς και των πρανών αυτών ασκείται από τους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους. Εφόσον νησίδα του οδικού δικτύου αποτελεί όριο όμορων δήμων, η αρμοδιότητα για τον καθορισμό της νησίδας ασκείται από τον μεγαλύτερα πληθυσμιακά δήμο
-Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακός κόμβος παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο deiktesOTA.gov.gr, στον οποίο α) συλλέγονται στοιχεία που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία και δραστηριότητά τους, και β) δημοσιεύονται, κατόπιν επεξεργασίας, δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεών τους. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στον ανωτέρω Κόμβο εξάγονται απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών και είναι διαθέσιμα ως ανοικτά δεδομένα που δημοσιεύονται στο data.gov.gr
– Κάθε δυο μήνες οι συνεδριάσεις ( των Δημοτικών Συμβουλίων)λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.
– Η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή
– Μη επιτρεπτή διαγραφή του επικεφαλής της παράταξης – Μη επιτρεπτός ορισμός ή παραμονή αντιδημάρχου ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε
– Φανερή ψηφοφορία προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου
– Τουλάχιστον μία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τον μήνα διεξάγεται υποχρεωτικά δια ζώσης
– Ο Πρόεδρος καλεί ς το συμβούλιο σε συνεδρίαση όποτε το ζητήσει και το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου
-Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης του 1/3, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του
– Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α.
-Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.Στη συνέχεια Δημοτικοί Σύμγβουλοι.
– Στη Δημοτική Επιτροπή τα 2/3 έχει η πλειοψηφία πχ 6 στα 9 μέλη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας με μυστική ψηφοφορία ψηφίζουν για τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας και της μειοψηφία το ίδιο.Έχοντας δκαίωμα σταύρωσης μέχρι όσες είναι οι θέσεις που αναλογού, Όπερ σημαίνει στη μειοψηφία , η μείζονα μπορεί νεδεχομένως να καταλάβει και τις τρεις που της αναλογούν.

Σχετικά Άρθρα