Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Το ΔΠΘ φιλοξενεί στην Ξάνθη την 29η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ESN Greece

Η 29 η Εθνική Γενική Συνέλευση του ESN GREECE φιλοξενείται στην Ξάνθη από το ESN
DUTH, τον Σύλλογο φοιτητών Erasmus του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Από την Πέμπτη 20 έως την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023 το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
φιλοξενεί στην Ξάνθη την ετήσια θερινή Γενική Συνέλευση του Δικτύου ESN GREECE, την
οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Φοιτητών Erasmus του ΔΠΘ (ESN GREECE).
Η Γενική Συνέλευση θα συγκεντρώσει περίπου 90 φοιτητές, εθελοντές του Δικτύου ESN
Greece το οποίο αποτελεί παράρτημα του διεθνούς δικτύου ESN International.
Οι εθελοντές φοιτητές του ESN DUTH, με αφορμή τις δύο επετείους, αυτής των 10 χρόνων
από την ίδρυση του Συλλόγου τους αλλά και την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διεκδίκησαν και ανέλαβαν τη διοργάνωση.
Αρωγοί και υποστηρικτές τους, εκτός από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το
Γραφείο Erasmus+ του ΔΠΘ, ο Δήμος Ξάνθης, η Περιφέρεια ΑΜΘ και τοπικές επιχειρήσεις
και επαγγελματίες της Ξάνθης.
Σχετικές πληροφορίες στο rb.gy/w93lx

Από την Πρυτανεία
19.07.2023

Σχετικά Άρθρα