fbpx
ΚοινωνίαΤελευταία Νέα

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.: Διάθεση Στρατιωτικού Προσωπικού στο ΕΚΑΒ

Προσωπικό – Διοικητικά (Διάθεση Στρατιωτικού Προσωπικού στο ΕΚΑΒ)
ΣΧΕΤ. : α. Φ.840/134808/Σ.21822/14 Δεκ 22 ΚΥΑ Υπουργών

Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 6672 Β΄/23.12.2022)
β. ΦΕΚ Α΄ 132/05.07.2023 («Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της
κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των
πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων
Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της
χώρας.»)

κ.κ Υπουργοί.
Δια του παρόντος, μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια δεκάδων
στρατιωτικών που επικοινώνησαν με την Ένωσή μας, μετά τη δημοσίευση της (β)
σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), σύμφωνα με την οποία στις
δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και
των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας,
συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών
δήμων του άρθρου 2β του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντίστοιχα, στις οποίες δεν
υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή
ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να
διατίθεται, μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή
στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών
θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως
άνω δομών.
Το ανωτέρω προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ιδίας ΠΝΠ, απαιτείται
να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές
γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η δε διακομιδή των ασθενών διενεργείται με
συνοδεία διασώστη-πληρώματος ασθενοφόρου ή υγειονομικού προσωπικού
πάσης φύσεως, κατά περίπτωση.

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης – έτος ίδρυσης 2016
Επιπρόσθετα, στο διατιθέμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του (β) σχετικού, καταβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, και η ειδική
αποζημίωση εργασίας σε νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την υποπερ. Β της περ. Δ
του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Η εν λόγω νυκτερινή αποζημίωση,
υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το (α) σχετικό, καταβάλλεται «κουτσουρεμένη»
(αποζημιώνεται μόλις το 62,5% της πλήρους νυκτερινής εργασίας) και στο πλαίσιο
αποκλειστικά της εικοσιτετράωρης διατεταγμένης υπηρεσίας με διανυκτέρευση!
Στο όνομα της «τουριστικής και όχι μόνο ανάπτυξης», φαίνεται ότι οι
στρατιωτικοί χρησιμοποιούνται ως δωρεάν εργατικό δυναμικό, αφού η
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ αποτελεί κόστος και ως τέτοιο πρέπει
να αποφευχθεί με νύχια και με δόντια. Ελπίζοντας ότι το «ταμείο ανάκαμψης» θα
έφερνε ανάσες ανακούφισης στους εργαζόμενους –και στους στρατιωτικούς-,
φαίνεται τελικά ότι στην Ελλάδα, τη Χώρα της σταθερότητας, η χρησιμοποίηση των
Ελλήνων στρατιωτικών «δια πάσαν νόσον» καλά κρατεί και μάλιστα σταθερά και
αυξανόμενα, τείνοντας να επιβεβαιώσει τη λαϊκή ρήση «ουδέν μονιμότερο του
προσωρινού!». Οι αυξήσεις που υποσχέθηκε ο κ. Πρωθυπουργός στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων (σε ποιο ύψος αναμένουμε να το δούμε) εικάζουμε ότι θα
έρθουν μέσω της απομείωσης του κόστους πρόσληψης δημόσιων υπαλλήλων,
όπως εν προκειμένω υγειονομικών και λοιπού προσωπικού για το ΕΚΑΒ και τις
δημόσιες δομές υγείας.
Η χρησιμοποίηση προσωπικού και μέσων στο ΕΚΑΒ μας βρίσκει
αντιδιαμετρικά αντίθετους, καθόσον:

 • Ο σκοπός, ο ρόλος και η αποστολή των ΕΔ δεν περιλαμβάνει τη μόνιμη,
  τελικά, κάλυψη των αδυναμιών και ελλείψεων του κρατικού μηχανισμού, για τις
  οποίες (αδυναμίες και ελλείψεις) ουδεμία ευθύνη φέρουν τα στελέχη των ΕΔ. Δεν
  είναι δυνατόν σε μία ευνομούμενη και δημοκρατική Χώρα, της οποίας οι
  κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες της από
  τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θεσμούς, να μην το πράττουν -προκλητικά
  και διαχρονικά- βάζοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις μπροστά σε κάθε ευκαιρία. Ο
  στρατός στις φωτιές, στους σεισμούς, στις πλημμύρες, στην καθαριότητα, στον
  εμβολιασμό, στην Αττική Οδό, στον ΕΦΚΑ, στις χολιγουντιανές ταινίες, στις
  θεατρικές παραστάσεις, χωρίς καμία αποζημίωση.
 • Τα καθήκοντα του οδηγού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ δεν περιορίζονται μόνο
  στο γκάζι και στο φρένο. Ούτε γίνεται μέσα από ταχύρρυθμη εκπαίδευση οι
  συναδέλφισσες και συνάδελφοί μας να αναλάβουν ευθύνες που δεν τους
  αναλογούν! Αναρωτιόμαστε, τί θα γίνει στην πρώτη «στραβή», όπου ο
  συνάδελφός μας, οδηγός του ασθενοφόρου, εξαιτίας της απειρίας του ή της
  έλλειψης γνώσεων και εκπαίδευσης οδηγηθεί σε λάθος; Ποιος θα απολογηθεί
  στους συγγενείς του ασθενούς; Θα βρίσκεται δίπλα στον συνάδελφό μας η
  Υπηρεσία να τον υποστηρίξει;
 • Το αρχικά μεικτό πλήρωμα ασθενοφόρου (στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ
  και πολιτικό υγειονομικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας) στην περίπτωση
  περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης – έτος ίδρυσης 2016
Περιφερειακών Ιατρείων, προβλέπουμε ότι θα μετατραπεί σε αμιγώς στρατιωτικό,
καθόσον προβλέπεται συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως, άρα
και των στρατιωτικών ιατρών ή λοιπού υγειονομικού προσωπικού που τυχόν
διατίθεται στις ανωτέρω υγειονομικές δομές! Άλλωστε οι στρατιωτικοί έχουμε
παρελθόν σε τέτοιου είδους μεικτά τμήματα (βλέπετε μεικτά δασοπερίπολα, που
τελικώς κατέληξαν σε αμιγώς στρατιωτικά τμήματα)

 • Σε μία περίοδο που όλες και όλοι οι συνάδελφοί μας είναι απαραίτητες/οι
  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων μας, ποιος θα καλύψει το
  κενό που θα αφήσουν πίσω τους οι διατιθέμενες/οι συνάδελφοί μας, τόσο στα
  καθήκοντά τους, όσο και στις υπηρεσίες φύλαξης; Μήπως θα επιβαρυνθούν
  επιπλέον καθήκοντα και υπηρεσίες όσες και όσοι μείνουν πίσω;
 • Θα αποδυναμωθούν έτι περαιτέρω οι υγειονομικές Μονάδες των Ενόπλων
  Δυνάμεων, σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Διαμαρτυρόμενοι εντόνως, παρακαλούμε για την επανεξέταση των εν λόγω
  διαθέσεων και ματαίωσή τους, ακυρώνοντας τη (β) σχετική ΠΝΠ. Προχωρήστε
  στην άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο ΕΚΑΒ ώστε τούτο να
  αντεπεξέρχεται πραγματικά στις ανάγκες των πολιτών.
  Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και
  πληροφορίας.
  Οι κ.κ. βουλευτές και βουλεύτριες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τους
  οποίους και οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την καταψήφιση του
  (α) σχετικού κατά τη διαδικασία κύρωσής του στο Ελληνικό κοινοβούλιο.
  Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση και
  αρμοδιότητές τους ενέργειες.

Με σεβασμό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βάιος Τσαπρούνης Γεώργιος Λύρατζης
Υπολοχαγός (ΥΠ-Π) ΕΜΘ Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)
τηλ. 6947401286, 6980230509 τηλ. 6932572880

Σχετικά Άρθρα