Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Σάκης Κριτσίνης: Διερεύνηση  σε βάθος της νομιμότητας των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Αβδήρων

Η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Αβδήρων απευθύνθηκε προς την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων , το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) καθώς και τον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να διερευνήσουν σε βάθος την νομιμότητα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Αβδήρων που αφορούν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Ειδικότερα με δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε  ο επικεφαλής της Μείζονος  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ  του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Αθανάσιος Κριτσίνης αναφέρει:

Εμείς ως Μείζων ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Νομού Ξάνθης θεωρήσαμε χρέος και καθήκον μας να απευθυνθούμε στις Ανεξάρτητες Αρχές της Χώρας μας για την διερεύνηση της νομιμότητας των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Αβδήρων σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ».

 Οι ενστάσεις μας και οι προβληματισμοί μας αφορούν το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει ο διαγωνισμός και είχε αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» με έκπτωση 54,69% και κατόπιν Ένστασης η ανώνυμη εταιρεία «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΕ» ως δευτέρου κατά σειρά μειοδότη με μέσο ποσοστό έκπτωσης 54,37% , με την πρόφαση ότι καθυστέρησε ο διορισμός Αρχαιολόγου από την αρμόδια Υπηρεσία , η ανάδοχος αιτήθηκε την διάλυση της Σύμβασης και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων ενέκρινε την διάλυση της συμβάσεως . Θεωρούμε εύλογα ότι αυτό είναι ένα ζήτημα του οποίου η νομιμότητα πρέπει να διερευνηθεί καθώς κατόπιν τούτου το έργο επαναδημοπρατή θηκε , με δυο συμμετέχοντες στον διαγωνισμό . Οι συμμετέχοντες την δεύτερη φορά ήταν πάλι η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» με έκπτωση 6,41% καθώς και η εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» με έκπτωση 1,16%. Συνέπεια τούτων ήταν ότι από την επαναδημοπράτηση αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης /ανάδοχος , η εταιρεία

«ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» με έκπτωση 6,41% και ποσό προσφοράς 2.566.128,68 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Και αυτά ενώ η ίδια εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» είχε προσφέρει προηγουμένως (στην πρώτη δημοπρασία) για το ίδιο ακριβώς έργο έκπτωση 54,69% (!!!) και είχε αναδεχθεί ως προσωρινός ανάδοχος.

Επειδή από την αλληλουχία των γεγονότων , εμπλεκόμενους σε αυτά και το τελικά παραγόμενο αποτέλεσμα (μετά την επαναδημοπράτηση) , προκύπτει τελικά μια προφανής και σοβαρότατη ζημία περίπου 1.300.000 Ευρώ για τον ΔΗΜΟ ΑΒΑΗΡΩΝ θεωρήσαμε χρέος μας να απευθυνθούμε προς την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων , το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) καθώς και τον Συνήγορο του Πολίτη προκειμένου να διερευνήσουν σε βάθος την νομιμότητα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής Αβδήρων.

Και αυτό ακριβώς επιτάσσει το καθήκον αλλά και η ευθύνη μας απέναντι στους συνδημότες μας και την τοπική κοινωνία του Δήμου Αβδήρων Νομού

Επικεφαλής Μείζονος  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
Αθανάσιος Κριτσίνης

Σχετικά Άρθρα