Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Συνάντηση ενδιαφερομένων για τον αναδασμό Ερασμίου

Στις 14 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 θα γίνει η ανάρτηση του διαγράμματος του αναδασμού του Ερασμίου με τον κτηματολογικό πίνακα για να λάβουν γνώση οι αγρότες μας, για τις εκτάσεις που θα τους παραχωρηθούν. Κατά την ανάρτηση ως ανωτέρω θα παρευρεθούν όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί
παράγοντες, ο ανάδοχος και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης για να παρουσιάσουν και να
αναλύσουν τις διαδικασίες.
Η Επιτροπή αναδασμού και ο ανάδοχος μετά από επίπονη εργασία προχωρούν στην υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου και σημαντικού έργου που θα δώσει πνοή στους αγρότες μας. Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. υλοποιεί το σημαντικό αυτό έργο του Πρωτογενούς τομέα.

Κώστας Κουρτίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα