Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Ευχαριστήριο του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης προς τους γονείς

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης ευχαριστούν θερμά όλους τους γονείς και τις/τους υποψήφιες/ους μαθήτριες/ές για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη τους προς το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. Για άλλη μια χρονιά το Μουσικό Σχολείο δέχτηκε πολλές αιτήσεις για την εισαγωγή
νέων μαθητών/τριών, ωστόσο δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις λόγω ανεπάρκειας χώρου. Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες σχολικές αίθουσες είναι λίγες και περιορισμένης χωρητικότητας, γεγονός που επιβάλλει τη λειτουργία μόνο δύο τμημάτων Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024. Ελπίζουμε ότι στο
μέλλον, υπό την προϋπόθεση της ανέγερσης ενός νέου κτηρίου, θα μπορούν να εισαχθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι μαθήτριες/ές.

Σχετικά Άρθρα