Καβάλα Τελευταία Νέα

Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης: Ανάβαση Παλιάς Καβάλας 2023 (1-2/7/2023)

«∆ιοργάνωση αγώνα ‘‘Ανάβαση Παλιάς Καβάλας 2023’’»
Το Σάββατο – Κυριακή 1-2/7/2023 η Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης και ο Όμιλος Φίλων
Αυτοκίνησης ∆ρλαμας, με συνδιαργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και το
∆ήμο Καβάλας, σύμφωνα με το Αγωνιστικό Ημερολόγιο του 2023, της Ομοσπονδίας
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) διοργανώνουν τον αγώνα ‘‘Ανάβαση Παλιάς
Καβάλας 2023’’. Ο αγώνας μετρά στο κύπελλο αναβάσεων Βορείου Ελλάδος.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί από τη διασταύρωση του δρόμου προς Ζυγός για την
Παλιά Καβάλα μέχρι την παλιά Καβάλα και είναι μήκους 3.300μ. Το Service Area θα
οργανωθεί σε παράδρομο δίπλα από το δρόμο προς Ζυγός Καβάλας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα:
το Σάββατο 1/7/2023

 • από 8:00 – 10:00 θα γίνει ο ∆ιοικητικός και Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος
 • από 12:00-18:00 θα γίνουν οι Χρονομετρημένες ∆οκιμές και
  την Κυριακή 2/7/2023
 • από 11:00-16:00 ο αγώνας,
  οποίος θα ολοκληρωθεί με τις απονομές των επάθλων στους νικητές.
  Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε για τους αγωνιζόμενους που θα δηλώσουν
  συμμετοχή οι παρακάτω παροχές:
 1. Παράβολο Συμμετοχής, μετά την πληρωμή του παραβόλου στην ΟΜΑΕ, 100€.
 2. ∆ωρεάν ∆ιαμονή σε Ξενοδοχείο το Σάββατο 1-7-2023, για τις 25 πρώτες δηλώσεις
  συμμετοχής.
 3. ∆είπνο το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση της Πανηγυρικής εκκίνησης,
  που θα γίνει στην Παραλία της Καβάλας.
 4. Κάλυψη του μισού κόστους μεταφοράς με αυτοκινητάμαξα για περιοχές από όπου θα
  συμπληρωθεί πλήρως η αυτοκινητάμαξα.
 5. Καταβάλετε προσπάθεια για περισσότερες παροχές, οι οποίες θα ανακοινωθούν όταν
  θα έχουν εξασφαλισθεί.
  Οι Συμμετοχές δηλώνονται μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 μέσω του Συστήματος
  ∆ιαδικτυακής ∆ιαχείρισης Αγώνων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6937672745 &
 6. Η συμμετοχή επικυρώνεται με την αποστολή ή κατάθεση στο λογαριασμό
  του σωματείου του Παραβόλου Συμμετοχής.

Η Οργανωτική Επιτροπή

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ενημερωτικό με τη δομή Οργάνωσης του αγώνα.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2023
Ανάβαση Παλιάς Καβάλας: 1-2 Ιουλίου 2023

Σχετικά Άρθρα