Κοινωνία Τελευταία Νέα

Σήμερα Τρίτη στις 9 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΤα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1. Ασκαρίδης Ηλίας
 2. Γουναρίδης Στυλιανός
 3. Ελευθεριάδης Απόστολος
 4. Ηλιάδης Θωμάς
 5. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 6. Τόπ Σινάν
 7. Τσακιρίδης Αφεντούλης
 8. Φανουράκης Εμμανουήλ
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.:Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 6 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με την αρ. 374/απ. 391335/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών.

 1. Έκφραση γνώμης σχετικά με την έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 13387/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ3737Β΄) (εισηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Κοπή δένδρων που δημιουργούν πρόβλημα στην κατεδάφιση κατοικίας και ανέγερση επταώροφης οικοδομής επί της οδού Βελισσαρίου του Δήμου Ξάνθης. ( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Φερτούν Χασάν Ογλού)

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Ιωάννης Ζερενίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σχετικά Άρθρα