Επιχειρήσεις Τελευταία Νέα

15ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων από το ΔΠΘ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (εργαστήριο Medilab) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 15ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου “Υποστήριξη για την συνεργασία και την ανάπτυξη» (Support for Cooperation and Development, SCD), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ), και Εθνικούς Πόρους.

Βάση Βάσειτου προγράμματος πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια που καλύψανε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Συνθήκες που ευνοούν την καινοτομία, αναζήτηση ιδεών και εργαλεία δημιουργικότητας
 2. Διαχείριση Καινοτομίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας- Πατέντες, Trademarks, copyrights
 3. Σχεδιασμός και προτυποποίηση προϊόντων
 4. Δημόσιες Σχέσεις, Δικτύωση και τρόποι προσέγγισης και παρουσίασης της επιχείρησης
 5. Κατανόηση του επιχειρηματικού σκεπτικού & Ανάπτυξη μιας αποδοτικής ομάδας διαχείρισης
 6. Τεχνικές Παρουσίασης ενός νέου προϊόντος (Pitching)
 7. Κατανόηση του που και πως να αναζητήσετε πηγές χρηματοδότησης
 8. Τυπολογία, είδη και άξονες Καινοτομίας
 9. Τεχνικές Έρευνας Αγοράς και ανάλυση πωλήσεων
 10. Ανάπτυξη και επαλήθευση του επιχειρηματικού μοντέλου – Ο επιχειρηματικός Καμβάς
 11. Έρευνα αγοράς και έρευνα ανταγωνισμού
 12. Επιβεβαίωση της ανάγκης και επικύρωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
 13. Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για νεοφυείς επιχειρήσεις
 14. Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων και Δυνατότητα Αγοράς
 15. Μεθοδολογία Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης

Το ενδιαφέρον για τη θεματολογία του προγράμματος υπήρξε έντονο με αποτέλεσμα οι συμμετοχές ανά σεμινάριο να ξεπερνούν τις 150.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη για την συνεργασία και την ανάπτυξη” – SCD, του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ), και Εθνικούς Πόρους. Στοιχεία επικοινωνίας: Ι. Δόκας, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ., [email protected]

Σχετικά Άρθρα