Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Οι Φίλοι του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης»

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 12η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα του κεντρικού ΚΑΠΗ Ξάνθης. Συνήθως στην πρώτη οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία γι΄ αυτό το λόγο η ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται οριστικά την 19η  Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30-13.00, κατά την οποία πρέπει να προσέλθετε.

(Η πρώτη ημερομηνία δηλαδή η 12ηΜαρτίου δεν λαμβάνεται υπόψη απλώς τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες). 

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν  στο τηλέφωνο 6932659155.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2022

2. Οικονομικός απολογισμός 2022

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή μελών Διοικητικού         Συμβουλίου

4. Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2023-2024

5. Διάφορα θέματα – Προτάσεις

Με τιμή

Η Πρόεδρος                                                       Η   Γραμματέας

Ανδρέου Γεωργία                                              Βορίδου Αναστασία

Σχετικά Άρθρα