Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Κλειστά τα σχολεία και στον Δήμο Αβδήρων την Παρασκευή για τη συμμετοχή των μαθητών στις ΘΛΕ

Θέμα: Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /2010)
 2. Τις διατάξεις της περ. 27 παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν .3852/2010 και του
  άρθρου 58, παρ.1θ Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
  Καλλικράτης».
 3. Τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Θρακικών
  Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2023 και την ανάγκη
  υποστήριξης της ιστορικής διαδρομής του θεσμού
 4. Οι κατά έτος αποφάσεις όλων των προηγούμενων ετών

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι είναι ευρέως
διαδεδομένος θεσμός, με μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών, βαθιά
θεμελιωμένος στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας της Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης με μεγάλη ιστορική διαδρομή.
Η συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητη όχι τόσο για τις γιορτές αλλά
κυρίως για τους ίδιους, ως εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου,
αλλά και ως καθιερωμένη εθιμικά πρακτική, για την διευκόλυνση της οποίας επί

2
10ετιών αποφασίζεται η διακοπή των μαθημάτων όλων των σχολικών
βαθμίδων.
Το γεγονός ακόμη, ότι στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης
(Μητροπολιτικός Δήμος της ΠΕ Ξάνθης) συμμετέχουν μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων του Δήμου Αβδήρων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης της επικράτειας του Δήμου Αβδήρων την Παρασκευή 24-02-2023,
λόγω των παραπάνω ειδικών εκτάκτων, υπό την ευρεία έννοια, συνθηκών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

loading...

Σχετικά Άρθρα