Τελευταία ΝέαΤεχνολογία

Ισχυρό ενδιαφέρον στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων LNG και δυναμικότητας αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα για την περίοδο 2023-2027

Η διαδικασία αφορά στη δέσμευση τυποποιημένων χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης ύψους 500 GWh και 1 TWh στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2023– Ισχυρό ενδιαφέρον εγχώριων αλλά και διεθνών χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίουπροσέλκυσε η διαδικασία δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων (slot) εκφόρτωσης και δυναμικότητας αεριοποίησης στον Τερματικό Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας για την περίοδο 2023-2027. Τον προηγούμενο μήνα οριστικοποιήθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η σχετική διαδικασία για το 2027.

2023

Για το έτος 2023, δεσμεύτηκαν και τα 26 slots που προσφέρθηκαν και αντιστοιχούν στην εκφόρτωση συνολικής ποσότητας 19ΤW.Στη διαδικασία συμμετείχαν 8 συνολικά χρήστες, με το σύνολο των προσφερόμενων slotsνα δεσμεύεται εν τέλειαπό 4 εγχώριους και 3 διεθνείς χρήστες. Λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοπρασίες που διενεργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, για το έτος 2023 έχουν δεσμευτεί συνολικά 43 slotsγια την εκφόρτωση στη Ρεβυθούσα ποσότητας ύψους 36 TW από 4 εγχώριους χρήστες και 3 διεθνείς. Η δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης για το 2023 αντιστοιχείστο 80% της μέγιστης Δυναμικότητας Αεριοποίησης (regasification) του Τερματικού Σταθμού.

2024

Για το έτος 2024, δεσμεύτηκαν τα25 από τα 30 συνολικά προσφερόμενα slotsγια την εκφόρτωση ποσότητας ύψους 17,5 TW. Στη διαδικασία έλαβαν μέρος9 συνολικά χρήστες, εκ των οποίων πλειοδότησαν 5 εγχώριοι και 3 διεθνείς χρήστες. Αθροιστικά με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας του 2021, 5 εγχώριοι και 3 διεθνείς χρήστες έχουν δεσμεύσει40 από τα συνολικά 45 διαθέσιμαslots, για τη εκφόρτωση ποσότητας ύψους 32,5 TWτο 2024. Η δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης για το 2024 αντιστοιχείστο 72% της Μέγιστης Δυναμικότητας Αεριοποίησης (regasification) της Ρεβυθούσας.

2025

Για το έτος2025, δεσμεύτηκαν τα 30 από τα συνολικά 45 προσφερόμενα slotsγια την εκφόρτωση ποσότητας ύψους 25,5 TW από τους 5 εγχώριους και τον 1 διεθνή χρήστη που συμμετείχαν. Η δεσμευμένη  Δυναμικότητα Αεριοποίησης για το 2025 αντιστοιχεί στο 55% της Μέγιστης Δυναμικότητας Αεριοποίησης της Ρεβυθούσας.

2026

Για το έτος 2026, δεσμεύτηκαν τα 21 από τα συνολικά 45 προσφερόμενα slots,συνολικής ποσότητας ύψους 16,5 TW, από τους 3 εγχώριους και τον 1 διεθνή χρήστη που έλαβαν μέρος στη διαδικασία. Η δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης για το 2026 αντιστοιχεί σε 47%, καλύπτοντας έτσι από τώρα σχεδόν κατά το ήμισυ τη Μέγιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης της Ρεβυθούσας για το 2026.

2027

Για το έτος 2027, στη δημοπρασία που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, δεσμεύτηκαν 21 από τα συνολικά 45 προσφερόμενα slots, με τη συμμετοχή 1 εγχώριου και 1 διεθνή χρήστη, που κατοχύρωσαν συνολική ποσότητας ύψους 17 TW. Η δεσμευμένη Δυναμικότητα Αεριοποίησης για το 2027 αντιστοιχεί στο 28% της Μέγιστης Δυναμικότητας Αεριοποίησης (regasification) της Ρεβυθούσας.

Το σημαντικό ενδιαφέρον των χρηστών διαμορφώνει ευνοϊκή συνθήκη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης και της σημαντικής αύξησηςτων εξαγωγών προς τη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που καταγράφηκε κατά το προηγούμενο έτος. Η διαδικασία ετήσιου προγραμματισμού εκφορτώσεων και δέσμευσης δυναμικότητας που εφαρμόζει ο ΔΕΣΦΑ από το 2020, βασίζεται σε μηχανισμούς αγοράς (δημοπρασίες) με στόχο την αποτελεσματική χρήση της εγκατάστασης LNG της Ρεβυθούσας βάσει των μεταβαλλόμενων συνθηκών στην ελληνική και διεθνή αγορά LNG.

Σχετικά Άρθρα