Κοινωνία Κύριο Θέμα Τελευταία Νέα

Ξεκινά η μεταφορά των σκουπιδιών Ξάνθης στην (ΟΕΔΑ) Αλεξανδρούπολης!!! (Βγήκε το ΦΕΚ που υποχρεώνει όλους τους Δήμους της ΠΕ Ξάνθης να συνεργαστούν με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Βγήκε την Παρασκευή το σχετικό ΦΕΚ που υποχρεώνει όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης να συνεργαστούν αρμονικά με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και να ξεκινήσουν να μεταφέρουν τα Αστικά Στερεά τους Απόβλητα στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) της Αλεξανδρούπολης.

Η απόφαση αναφέρει: αποφασίζουμε τη μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήμων Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης μέγιστης ποσότητας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων τόνων (22.500 t) στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Αλεξανδρούπολης.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση των αποβλήτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στην ΟΕΔΑ θα γίνονται αποδεκτά: α) για επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), απόβλητα με κωδικούς καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 03 01 «ανάμεικτα αστικά απόβλητα» και β) για επεξεργασία σε γραμμή χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων, απόβλητα με κωδικούς ΕΚΑ 20 01 08 «βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης» και 20 02 01 «βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα».

Οι δήμοι Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου, υποχρεούνται:

α. Να εξασφαλίζουν τη μεταφορά των ανωτέρω αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης (απευθείας ή μέσω σταθμού μεταφόρτωσης) καταβάλλοντας τα σχετικά κόστη στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., υποχρεωμένης της τελευταίας να τα αποδέχεται.

β. Να τηρούν αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς αυτών και να τα υποβάλλουν, όταν ζητηθούν, από κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30.06.2023.

loading...

Σχετικά Άρθρα