Κοινωνία Τελευταία Νέα

Αύριο το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με 7 θέματα       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

          Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό της Δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Φελώνης με την δευτερεύουσα Εθνική Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, ως κύριας και μοναδικής (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
2Έγκριση υλοποίησης των κορυφών υπ’ αριθ. 3 και 4 του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
3Εκποίηση χωρίς δημοπρασία των οικοπέδων του οικισμού Πόρτο Λάγος. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εκποίησης – Ορισμός Επιτροπής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
4Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στο γήπεδο του οικισμού Ν. Ζυγού (εισηγητής: Δήμαρχος)
5Εξέταση αιτήματος του υπό ίδρυση Αστικού Συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Αναγέννηση – Ανάπλαση – Ανάπτυξη» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Πόρτο Λάγος (εισηγητής: Δήμαρχος)   
6Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος) 
7Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Δήμος Γαρούφας

Σχετικά Άρθρα