Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Ο Σπύρος Τσιλιγγίρης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας»

Συζητείται από την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας». Σύμφωνα με τον Βουλευτή Ξάνθης Σπύρο Τσιλιγγίρη σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και η σύσταση Εθνικού Μητρώου ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, έτσι ώστε συνδυαστικά με τις υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας να καλύπτονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους.
 
Το νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στους ασθενείς που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της πρόληψης και της ανακούφισης του πόνου και άλλων σωματικών ψυχοκοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

  1. Τη δημιουργία και οργάνωση συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας
  2. Τον καθορισμό των δομών παροχής ανακουφιστικής φροντίδας και των ελάχιστων ποιοτικών κριτηρίων λειτουργίας τους, καθώς και οριοθέτηση του τρόπου και του ύψους της αποζημίωσής τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν.
  3. Την πρόβλεψη για συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για την παροχή εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας, καθώς και πρόβλεψη για επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας που παρέχουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας
  4. Την πρόβλεψη σύστασης εθνικού μητρώου ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας
  5. Τη σύσταση και οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως διεπιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο θα συνδράμει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ) και το Υπουργείο Υγείας στη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Σχετικά Άρθρα