Κοινωνία Τελευταία Νέα

Με 3 θέματα συνεδριάζει το απόγευμα της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣ:

  • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  • Τους αξιότιμους Προέδρους των Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
  • Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
  • Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 14 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις

  • Έγκριση τής αριθμ.24/2022 απόφασης τής Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την «Έκφραση γνώμης σχετικά με την ίδρυση Τμήματος Ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του Μηχανολογικού Τομέα στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ξάνθης» (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος)
  • Έγκριση της χορήγησης σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τα έτη 2021 και 2022 , σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  • Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού για την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα