Ατζέντα Τελευταία Νέα

Σήμερα το πρωί συνεδριάζει η Ποιότητα Ζωής του Δήμου Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • 1) Ασκαρίδης Ηλίας
 • 2) Γουναρίδης Στυλιανός
 • 3) Ελευθεριάδης Απόστολος
 • 4) Ηλιάδης Θωμάς
 • 5) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
 • 6) Τόπ Σινάν
 • 7) Τσακιρίδης Αφεντούλης
 • 8) Φανουράκης Εμμανουήλ
 • 9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 Κοιν.:Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο οι 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου και τοποθέτησης και λειτουργίας οικίσκων και εξέδρας στην πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθης για τις εκδηλώσεις Χριστούγεννα 2022 στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο σύλλογο Δρομέων Ξάνθης για την διοργάνωση αγώνα δρόμου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

 Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

loading...

Σχετικά Άρθρα