ΠαραπολιτικάΤελευταία Νέα

Με 15 θέματα η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (Ο Πάνος Αμβροσιάδης Αναλαμβάνει πρόεδρος στους Παιδικούς Σταθμούς)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 27 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις 

 1. Συζήτηση για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ξάνθης
 2. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους ΔΣ τού ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και συνεπής τροποποίηση τής αριθμ.223/2019 προγενέστερης απόφασης τού Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 4. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 5. Κατανομή λειτουργικών δαπανων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ)
 6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στον Σύλλογο Διαβητικών Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Τροποποίηση τής αριθμ.48/2022 προγενέστερης απόφασης τού Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Λύση μίσθωσης και απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Παράταση εκμίσθωσης εκμετάλλευσης περιπτέρου από μισθωτή, λόγω θανάτου τού δικαιούχου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για συμμετοχή πωλητών σε βραχύχρονες αγορές, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 10. Αυτοδίκαιη αναστολή κατοχής συγκεκριμένων θέσεων πωλητών στη λαϊκή αγορά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 11. Έκδοση απόφασης διοικητικής αποβολής από δημοτικό ακίνητο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, στη Σχολικής Εφορείας του 2ου  Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης, για την εκπροσώπηση τού Δήμου Ξάνθης, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε.». με τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΥΜΟΣ Α.Ε.» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης τού αριθμ.34 καταστήματος στη δημοτική αγορά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα