Κύριο ΘέμαΟικολογίαΤελευταία Νέα

Η Σ. Ζαχαράκη καρφώνει τον Δήμαρχο Τσιτιρίδη για τα «διαλυμένα» Ιαματικά Λουτρά Ποταμιάς… Ουδέποτε υποβλήθηκε αίτημα έκδοσης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Να μην ξεχάσω να τους ψηφίσω)

Ερώτηση κατατέθηκε στην Βουλή σχετικά με τις «Λεηλατημένες οι εγκαταστάσεις των Λουτρών Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ξάνθης»

Παρακάτω είναι η απάντηση του υπουργείου που στην ουσία λέει ότι υπεύθυνος για την μη λειτουργία των Λουτρών είναι ο ίδιος ο Δήμος Αβδήρων μιας και δεν έχουν γίνει από ότι φαίνεται οι σωστές κινήσεις ούτε έχουμε εκμεταλλευτεί τα προγράμματα που τρέχουν για τον θερμαλισμό…

Διαβάστε την απάντηση

Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού ώστε ο ταξιδιώτης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, να επιλέγει από ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων που θα του επιτρέψουν να εξατομικεύσει την ταξιδιωτική του εμπειρία, καθιστώντας τη μοναδική και αυθεντική. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει ως μία εκ των προτεραιοτήτων του την ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού, μέσω του θεσμοθετημένου πλαισίου αναγνώρισης και αξιοποίησης των ιαματικών πόρων.

Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3498/2006 (Α΄ 230). Η διαδικασία εκκινεί με αίτηση του κυρίου, επικαρπωτή ή μισθωτή του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος, ή του ΟΤΑ, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ογδόντα (80) φυσικοί πόροι ως ιαματικοί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης σχετικής απόφασης για την αναγνώριση δύο (2) επιπλέον φυσικών πόρων, ως ιαματικών.

Ο φυσικός πόρος «Ποταμιάς» Δήμου Αβδήρων αναγνωρίστηκε ως ιαματικός με την με αρ. 21982/16.11.2016 απόφαση Υπουργού Τουρισμού, «Αναγνώριση του φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς» (γεώτρηση ΓΠ-1) του Δήμου Αβδήρων, ως ιαματικού» (ΦΕΚ B 3899/2016), και έχει παραχωρηθεί από τον Ε.Ο.Τ. στο Δήμο Αβδήρων. Δυνάμει δε του αρ. 39 του ν.4049/2012 (Α΄35), η διάρκεια των πράξεων παραχώρησης παρατάθηκε για 40 έτη από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου.

Αρμόδια για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού – μετά την αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού- κατόπιν αίτησης του φορέα διαχείρισης του ιαματικού πόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3498/2006 (Α΄ 230) και την κ.υ.α. 2704/13.02.2018 (Β΄ 603) είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης & Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ). Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί τέτοια αίτηση στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Ως προς τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την αξιοποίηση των ιαματικών πόρων και την περαιτέρω ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, οι διατάξεις του ν. 4875/2021 αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την διασφάλιση μιας συνολικής, ομοιογενούς και αποδοτικής διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα άρθρα 12-25 του νόμου αυτού συστάθηκε και λειτουργεί ανώνυμη εταιρία υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.). Κύριο έργο της είναι η διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για τηνταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.). Κύριο έργο της είναι η διασφάλιση και χρήση τεχνογνωσίας για την αναγνώριση, εκμετάλλευση ή παραχώρηση των ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας και τη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Παράλληλα, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο

«SUB3: Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών Πηγών», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 23εκ € από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης. Το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025 και αφορά στην αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών μέσα από τη δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών και μονάδων ιαματικής θεραπείας. Μέσω του έργου αυτού θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού αλλά και η ανακαίνιση-αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αναδεικνύουν τον πλούτο των φυσικών πόρων της χώρας και αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του τοπικού πολιτισμού, του φυσικού τοπίου, των τοπικών προϊόντων, γεύσεων κ.λπ. που συνθέτουν την ταυτότητα της εκάστοτε περιοχής. Ταυτόχρονα, αναζητείται η διασύνδεση με τοπικούς υλικούς και άυλους πόρους με ιαματικό ενδιαφέρον, όπως αρχαίες ή παραδοσιακές πρακτικές, φυτά και δάση της περιοχής, ειδικά χαρακτηριστικά ύδατος και μεταλλικών στοιχείων κ.λπ. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη δημιουργία και ανάδειξη επενδυτικών σχεδίων ιαματικού τουρισμού σε περιοχές με μειωμένη τουριστική κίνηση που διαθέτουν ιαματικούς πόρους, καθώς αυτό θα συμβάλλει στην περαιτέρω προσέλκυση τουριστών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2021 – 2027, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης της χώρας, έχουν προταθεί παρεμβάσεις στήριξης του θερμαλιστικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας και ευεξίας σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο. Τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα 2021-2027 έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή τους, ώστε σε επόμενη φάση να προχωρήσει σε εθνικό επίπεδο η εξειδίκευσή τους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα