Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Δήμος Αβδήρων: Τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής  έως και τις 14 Οκτωβρίου 2022 – Τα   προσφερόμενα   προγράμματα   μπορούν   να   παρακολουθήσουν   ενήλικες   ανεξαρτήτως   χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Ο Δήμος Αβδήρων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αβδήρων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αβδήρων  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση –  Διάθεση  25x 
2Δημιουργία Ιστοσελίδας  50x 
3  Αγροτική Επιχειρηματικότητα  – Marketing Αγροτικών Προϊόντων25x 
4 Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α150x 
5Βασικά Ισπανικά  Α150x 
6Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής25x 
7Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25x 

Τα   προσφερόμενα   προγράμματα   μπορούν   να   παρακολουθήσουν   ενήλικες   ανεξαρτήτως   χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση  σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το   έργο   συγχρηματοδοτείται   από   την   Ελλάδα   και   την   Ευρωπαϊκή   Ένωση   (Ευρωπαϊκό   Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δηλώσεις συμμετοχής  έως και 14/10/2022.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας:  Τηλ. : 2541355531 – 30 – Ταχ. Διεύθυνση:  Σέλερο Ξάνθης Τ.Κ. 67100Email: [email protected] Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχετικά Άρθρα