Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Με την πλάτη στον τοίχο ο Τσιτιρίδης … υπό κατάρρευση η ΔΕΥΑΑ δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος (Ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη το απόγευμα) Να μην ξεχάσω να τους ψηφίσω…

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

          Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1Συζήτηση επί του με αριθ. 11788/20.09.2022 αιτήματος μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Κριτσίνης Αθανάσιος, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Δήμος Γαρούφας

Η συνεδρίαση προκλήθηκε μετά από απαίτηση της αντιπολίτευσης και μετά την δημοσιοποίηση της άσχημης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΥΑ Αβδήρων. (Θα είναι ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη)…

loading...

Σχετικά Άρθρα