Ατζέντα Τελευταία Νέα

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων αυτήν την Δευτέρα          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

         Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αβδήρων χρήσεως 2021 (εισηγητές: Τσιτιρίδης Γεώργιος Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Διοικητικών Yπηρεσιών)  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Δήμος Γαρούφας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

          Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Αποχώρηση του Δήμου Αβδήρων από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
2Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε περιοχές των Δ.Δ. Διομήδειας και Μαγικού του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
3Έγκριση πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς της υπόθεσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
4Έγκριση εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
5Καταγγελία καταπάτησης κοινοτικού δρόμου εντός του Οικισμού Λευκόπετρας – Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
6Εναρμονισμός αποφάσεων λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Αβδήρων λόγω ψηφιοποίησης (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
7Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Σελίνου στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη στέγαση του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βιστωνίδας (ΚΠΕ Βιστωνίδας) (εισηγητής: Δήμαρχος)
8Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)
9Πρόσκληση προς τον αδελφοποιημένο Δήμο Λύσης της Κύπρου για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας τους στις εορταστικές εκδηλώσεις στον οικισμό Αυξεντίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
10Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Ποταμιάς (πρώην σπίτι του δασκάλου), στο ΚΑΠΗ Ποταμιάς για εκθεσιακό χώρο (εισηγητής: Δήμαρχος)
11Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων στα σχολικά συμβούλια/επιτροπές των Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου  (εισηγητής: Δήμαρχος)
12Έγκριση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Δήμος Γαρούφας

loading...

Σχετικά Άρθρα