Έβρος Τελευταία Νέα

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης (Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς:
-Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη
-Δημοτικούς Συμβούλους
-Προέδρους Κοινοτήτων

Σας καλούμε να προσέλθετε στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 21.09.2022 και ώρα 18:30 στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με:

το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,
το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’)
την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 51236/08-09-2022 (ΦΕΚ 4756/09-09-2022 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

    -Αιτήσεις-Ενημερώσεις

Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ., Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
Τροποποίηση της 535/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου, έτους 2022 (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
Έγκριση κατασκευής λυόμενης ράμπας ΑΜΕΑ επί πεζοδρομίου στην οδό Αίνου στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση εκμίσθωσης του παράκτιου προσωρινού εργοταξιακού χώρου στην περιοχή του Απαλού (εκτός ζώνης αιγιαλού και παραλίας) έως 31.12.2023 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Υποβολή αίτησης παραχώρησης χρήσης ακινήτου της ΕΤΑΔ ΑΕ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Λήψη Απόφασης για τη μεταβίβαση σε ιδιώτη προσκυρωτέας δημοτικής έκτασης εμβαδού 22,35τμ στο ΟΤ 85 του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Ορισμός μελών Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων για μείωση των Δημοτικών Τελών και του Δημοτικού Φόρου σε ΑμεΑ και Πολύτεκνους (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
Έγκριση αύξησης ωραρίου τακτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώρου στο Σύλλογο «Λέσχη Εθνοφυλακής Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
Έγκριση παραχώρησης χρήσης, χώρου στο Σύλλογο «ΚΟΤΙΝΟΣ» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
Εγγραφή οχημάτων στην Υπηρεσία του Δήμου για επαναχρησιμοποίηση Ι.Χ. από την κατηγορία ΟΤΚΖ (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
Αντικατάσταση τακτικού μέλους – εκπροσώπου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καΐσας Γεώργιος

Σχετικά Άρθρα