Κύριο Θέμα Παραπολιτικά Τελευταία Νέα

Σπύρος Τσιλιγγίρης: Πολιτικές για τη στήριξη των Γυναικών από την Νέα Δημοκρατία

  Αποτελέσματα των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει

 • Η ανεργία των γυναικών μειώθηκε στο 15,9% τον Ιούνιο του 2022, από το 21,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
 • Η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις Δ.Σ. έχει υπέρ τριπλασιαστεί.  Ενώ το 2010 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 6,2%, το 2021 έφτασε στο 19,6%.
 • Η συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις το 2012 ήταν 7,9%, ενώ το 2021 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 20,2%.
 •  Η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, από το 2021 μέχρι το Α’ εξάμηνο του 2022 δέχθηκε 15.131 κλήσεις, από τις οποίες οι 10.403 αφορούσαν περιστατικά βίας και οι υπόλοιπες ήταν για ενημέρωση.
 • Στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) απευθύνθηκαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα 8.145 γυναίκες, ενώ στους Ξενώνες Φιλοξενίας διέμειναν 313 γυναίκες.
 • Το Αυτοτελές Τμήμα που ιδρύθηκε στο ΣΕΠΕ (Ν. 4808/2021) για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, έχει δεχθεί 81 καταγγελίες το 2021, με τις αντίστοιχες καταγγελίες στο ΣΕΠΕ για το 2020 να είναι μόλις 21.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύουν στην ισότητα των δύο φύλων. Μια κοινωνία που όχι μόνο προστατεύει τις Γυναίκες, αλλά και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή είναι για εμάς προτεραιότητα. Στα τρία χρόνια της διακυβέρνησης έχουμε εφαρμόσει πολιτικές που αντιμετωπίζουν μια σειρά από παθογένειες και εξαλείφουν προκαταλήψεις της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε αντιμετωπίσει θεσμικά ζητήματα και έχουμε δώσει λύσεις σε πρακτικά προβλήματα. Οι πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει για τη στήριξη των Γυναικών είναι:

Α. Εργασία και Απασχόληση

 1. Θεσπίστηκαν διατάξεις κατά της παρενόχλησης και της βίας στην εργασία με την κύρωση της Σύμβασης 190 του International Labor Organization (Διεθνούς Γραφείου Εργασίας).
 2. Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία (Ν. 4808/2021).
 3. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας σε σχέση με περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας (Ν. 4808/2021).
 4. Ολοκληρώθηκε το πιλοτικό έργο και έγινε απονομή του «Σήματος Ισότητας» σε 32 επιχειρήσεις. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την ετήσιο κύκλο εκπαίδευσης και απονομής Σήματος Ισότητας σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 5. Ενημέρωση των δεδομένων του Παρατηρητηρίου Ισότητας για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική.
 6. Καθιέρωση ποσόστωσης για τη συμμετοχή γυναικών σε Δ.Σ. εισηγμένων εταιρειών.
 7. Δημιουργία Ψηφιακού Χάρτη Ισότητας για την αποτύπωση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΓΓΔΟΠΙΦ, του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ, των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας.
 8. Εφαρμογή της δράσης “Gender Budgeting” μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου TSI για την προώθηση των προϋπολογισμών της κεντρικής κυβέρνησης με γνώμονα το φύλο σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.
 9. Δημιουργία του «Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες» που στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Ελλάδα. Αποτελεί μια σύμπραξη 20 φορέων, Υπουργείων, Ερευνητικών Κέντρων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων και του ιδιωτικού τομέα.
 10. Στον Νόμο για την Προστασία της Εργασίας υπήρξε ρύθμιση για γονική άδεια και για τους δυο γονείς, με δυο μήνες να επιδοτούνται από τον ΔΥΠΑ και διευθέτηση του χρόνου εργασίας με δυνατότητα τετραήμερης εργασίας.

Β. Πρόνοια και Κοινωνική Αλληλεγγύη

 1. Συνεχίστηκε η χρηματοδότηση του Δικτύου Δομών για κακοποιημένες γυναίκες με 44 Συμβουλευτικά Κέντρα, 19 Ξενώνες Φιλοξενίας και την 24ωρη γραμμή SOS 15900.
 2. Παρασχέθηκαν έκτακτα καταλύματα σε γυναίκες θύματα βίας που είχαν ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης από το κακοποιητικό περιβάλλον κατά την περίοδο επιβολής περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού, με τη συνεργασία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας και του Χαμόγελου του Παιδιού. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε η λειτουργία του Δικτύου Δομών μέσα από συνεργασίες με συναρμόδιους φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 3. Επεκτάθηκαν οι Περιφερειακές και Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας.
 4. Ενισχύθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γυναικών θυμάτων βίας, των τρίτων προσώπων και του κοινού.
 5. Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα #MeToo και μελετήθηκε η αναβάθμιση του περιεχομένου της με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων καθώς και των τρίτων προσώπων.
 6. Συνεργασία με την  Ύπατη Αρμοστεία για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου στα ελληνικά, αγγλικά, ουκρανικά και ρωσικά με χρήσιμες πληροφορίες σε γυναίκες πρόσφυγες για τις δομές και τις υπηρεσίες σε περιπτώσεις βίας, κακοποίησης και trafficking.
 7. Δημιουργία του «Οριζόντιου Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου Ενδοοικογενειακής/ Έμφυλης Βίας στην Ελλάδα», που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας. Αφορά στην εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης υποδοχής περιστατικών βίας και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στους Δήμους Περιστερίου, Καβάλας και Ηρακλείου Κρήτης.

Γ. Δημογραφική Πολιτική και Οικογένεια

 1. Διευρύνθηκε ο αριθμός των ωφελούμενων από την επιδοτούμενη πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κατά το 2021 αυξήθηκε ο αριθμός των ωφελούμενων από την επιδοτούμενη πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 30.000 δικαιούχους.
 2. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για το πρόγραμμα χορήγησης voucher έτους 2022-2023 για τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε προγράμματα προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και παιδιών και εφήβων σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
 3. Θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο πιλοτικής εφαρμογής.
 4. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών έως τις 5.30 και σταδιακά έως τις 6 το απόγευμα από το σχ. έτος 2022-23, περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.
 5. 177.000 μαθητές σε 5.900 σχολικές μονάδες συμμετέχουν στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Δ.  Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021 – 2025).

Ε. Δημόσια Υγεία

 1. Διενέργεια προγράμματος προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων μαστογραφίας κατά του καρκίνου (πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών).  Υλοποιήθηκε πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού (1.300.000 ωφελούμενες) στο πλαίσιο του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά».
 2. Διασφάλιση δικαιωμάτων γυναικών στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή:

– Αύξηση του ηλικιακού ορίου της ιατρικής υποβοήθησης από τα 50 στα 54 έτη.

– Δυνατότητα κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού για προσωπικούς λόγους και άρση της προϋπόθεσης συναίνεσης του συζύγου/συντρόφου για τη χρησιμοποίησή του.

– Διασφάλιση της δυνατότητας των ατόμων που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

ΣΤ. Αντεγκληματική Πολιτική

Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το ίδρυμα Vodafone για την κρυφή εφαρμογή λειτουργίας κουμπιού πανικού (panic button), στα κινητά γυναικών-θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Μέσω της λειτουργίας της εφαρμογής, η απειλούμενη γυναίκα, με ταχύτητα, μυστικότητα και ασφάλεια, θα μπορεί να καλεί την Άμεση Δράση όταν θα βρίσκεται υπό την απειλή περιστατικού βίας.

Ζ. Άσυλο – Υποδοχή

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε όλες τις δομές φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, προκειμένου να  υποστηριχθούν ευάλωτα άτομα αιτούντα άσυλο που διαβιούν σε αυτές, με έμφαση σε θέματα ισότητας φύλου, πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και προστασίας ανηλίκων.

Σχετικά Άρθρα