Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων (τα Θέματα)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων

          Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 22 Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Επικαιροποίηση της υπ αριθμ 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την κατάργηση παρόδου στο Ο.Τ. 27 και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό χώρου ως Κ.Χ – Πλατεία στο Ο.Τ. 6 του οικισμού Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
2Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στον προ του 1923 οικισμό ΒΕΛΟΝΗ του Δήμου Αβδήρων κατά των κληρονόμων του  ΣΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ Σαμπάν του Μουσταφά, κατοίκου εν ζωή Βελόνης του Δήμου Αβδήρων  και κάθε τρίτου έλκοντος δικαίωμα κυριότητας, σε τμήμα του δρόμου του οικισμού εμβαδού 22,16 τ.μ. που περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
3Γνωμοδότηση επί αιτήματος μείωσης μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης του Γεωργίου Πατεχάκη (εισηγητής: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
4Προσδιορισμός μισθωμάτων επαγγελματικής μίσθωσης 2021  (εισηγητής: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
5Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αβδήρων κατ’ αρθρ. 192 του Ν.3463/2006 χωρίς δημοπρασία (εισηγητής: Δήμαρχος)
6Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Νηπιαγωγείου στον οικισμό Σελέρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
7Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων (εισηγητής: Δήμαρχος) 
8Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
9Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Αβδήρων στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
10Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Δήμος Γαρούφας

Σχετικά Άρθρα