Τελευταία Νέα Χρησιμές Πληροφορίες

Προσλήψεις καθηγητών μουσικής από το Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης

Το Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης ανακοίνωσε την προκήρυξη που αφορά στην πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία από 03.10.2022 έως 30.06.2023, του ΝΠΔΔ Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης – Τμήμα Πολιτισμού

Ειδικότερα οι θέσεις αφορούν σε έναν Καθηγητή πιάνου, έναν καθηγητή κιθάρας, έναν καθηγητή βιολιού, δυο (2) καθηγητές θεωρητικών μαθημάτων, έναν καθηγητή πνευστών, έναν καθηγητή βυζαντινής μουσικής, έναν καθηγητή μονωδίας και δυο (2) καθηγητές  παραδοσιακών οργάνων

Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ξεκινά από  τη Δευτέρα 22 Αυγούστου και λήγει την Τετάρτη 31 Αυγούστου.

Αξίζει να τονιστεί πως για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα