Κοινωνία Τελευταία Νέα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων πλήρους και μερικής απασχόλησης στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων στον Δήμο Ξάνθης

Ανακοίνωση του Δήμου Ξάνθης για τους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων (πλήρους, μερικής 4ωρης και μερικής 3ωρης απασχόλησης) και πίνακας απορριπτέων της με αριθμό πρωτ. 17378/25.7.2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2022-2023″ 

Δείτε τους σχετικούς πίνακες:

loading...

Σχετικά Άρθρα