Ροδόπη Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση Αντιαιρετικής ομάδας της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κομοτηνή, 12 Αὐγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

                Τὸ Γραφεῖο Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνημερώνει τὸ φιλόχριστο πλήρωμά της, ὅτι στὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς δραστηριοποιεῖται τελευταῖα ἡ αὐτοαποκαλούμενη «Ἐλεύθερη Εὐαγγελική Ἐκκλησία» καὶ διαμοιράζει τὸ βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀμφιβόλου προελεύσεως, δὲν εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπό τὴν ἐπίσημη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ δὲν ἔχει τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τῆς Μητροπόλεώς μας.

                Αὐτές τὶς ἡμέρες ποὺ προετοιμαζόμαστε γιὰ τὴν Μεγάλη Θεομητορική Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἄς μένουμε ἑδραιωμένοι στὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας κάτω ἀπό τὴν σκέπη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ ἀγάπη ἀς προσευχηθοῦμε γιὰ τοὺς πεπλανημένους ἀδελφούς, ὥστε νά γνωρίσουν τό Φῶς τῆς Ἀληθείας.

Σχετικά Άρθρα