Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Δήμος Τοπείρου – Πρόσληψη ενός ατόμου Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Δήμος Τοπείρου – Πρόσληψη ενός ατόμου Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει από Τετάρτη 10-08-2022 έως Τρίτη 16-08-2022

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση: 67200 Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Τετάρτη 10-08-2022 έως Τρίτη 16-08-2022 στoν αρμόδιο υπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

loading...

Σχετικά Άρθρα