Κοινωνία Τελευταία Νέα

Αρχαιολογία Ξάνθης: Πρόσληψη ενός (1) αρχαιολόγου και ενός (1) εργάτη

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης έχει αναρτήσει προκήρυξη (ΑΔΑ 6ΔΞΕ4653Π4-Π6Ζ) για την πρόσληψη ενός (1) αρχαιολόγου και ενός (1) εργάτη για πέντε μήνες με δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες του υποέργου “Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στο πλαίσιο του έργου Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας” του Δήμου Αβδήρων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

loading...

Σχετικά Άρθρα