Τελευταία Νέα Τοπικά νέα

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων (τα θέματα)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στις 21 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) σε παραλίες του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
2Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην παραλία Μυρωδάτου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος της ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
3Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην παραλία Μυρωδάτου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος του ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
4Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)
5Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στον προ του 1923 οικισμό ΒΕΛΟΝΗ του Δήμου Αβδήρων κατά των κληρονόμων του  ΣΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ Σαμπάν του Μουσταφά, κατοίκου εν ζωή Βελόνης του Δήμου Αβδήρων  και κάθε τρίτου έλκοντος δικαίωμα κυριότητας, σε τμήμα του δρόμου του οικισμού εμβαδού 22,16 τ.μ. που περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
6Διόρθωση ορίων και γεωμετρική μεταβολή γεωτεμαχίων στον οικισμό Διομήδειας του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
7Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Αβδήρων από μερική σε πλήρη απασχόληση (εισηγητής: Δήμαρχος)
8Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  (01.04.2022 έως και 30.06.2022) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
9Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Δήμος Γαρούφας

Σχετικά Άρθρα