Γενική Κοινωνία Τελευταία Νέα

Δήμος Τοπείρου: Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης οκτώ ατόμων

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα οκτώ ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail : [email protected] εντός προθεσμίας πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από:  Παρασκευή 15-07-2022 έως Πέμπτη 21-07-2022

loading...

Σχετικά Άρθρα