Κοινωνία Τελευταία Νέα

Προμήθεια Καινούργιου Απορριμματοφόρου Οχήματος στον Δήμο Μύκης

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Μύκης ότι παραλάβαμε ένα (1) ολοκαίνουργιο και αμεταχείριστο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας  12 κ.μ.

Το απορριμματοφόρο όχημα  αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή,  διαθέτει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, είναι κατάλληλο για τη φόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και  πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.

Το ανωτέρω απορριμματοφόρο όχημα, συνολικού προϋπολογισμού 185.504,00 € προμηθεύτηκε ο Δήμος Μύκης από πιστώσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 150.000,00 € και συγχρηματοδότηση του Δήμου Μύκης  με το ποσό των  35.504,00 € .

Το απορριμματοφόρο όχημα φέρει επίσης μηχανισμό υδραυλικού γερανού ο οποίος είναι τοποθετημένος  στην οροφή του οχήματος και είναι κατάλληλος για την αποκομιδή απορριμμάτων από υπόγειους κάδους που σύντομα θα τοποθετήσει ο Δήμος Μύκης στους μεγαλύτερους οικισμούς με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού προϋπολογισμού 2.269.158,65 €

Το νέο απορριμματοφόρο όχημα ενισχύει τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Μύκης,  συμβάλει  στην μείωση του χρόνου αποκομιδής των απορριμμάτων από τους οικισμούς του Δήμου και συνδράμει  στην προστασία του φυσικού και στην αισθητική αναβάθμιση  οικιστικού περιβάλλοντος.  

Ο Δήμαρχος Μύκης

Ριτβάν ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ

Σχετικά Άρθρα